قوانین دولت کانادا برای شهروندی از طریق تبار

همانطور که می دانید، داشتن شهروندی کانادا در سراسر جهان بسیار ارزشمند است. شهروندی کانادا؛ توانایی حق رای، نامزدی مناصب سیاسی و داشتن پاسپورت کانادایی را فراهم می کند. برای بسیاری از مهاجران، اقامت دائم کانادا کلید اصلی است و همچنین حس تعلق به کشوری متفاوت و پرطرفدار که بر اساس اصول دموکراسی، برابری و چند فرهنگی بنا شده است؛ از جاذبه های بلاشک مهاجرت به کانادا و در پی آن داشتن اقامت دائم است!

تغییرات قانونی اخیر قانون شهروندی کانادا را اصلاح کرد تا محدودیت نسل اول به شهروندی از طریق نسب اعمال شود، به این معنی که والدین شهروند کانادایی می توانند تابعیت را به فرزندانی که خارج از کانادا متولد شده اند، منتقل کنند.

پیش از اصلاحیه قانون جدید، این گونه بود که شهروندان کانادایی که در خارج از کانادا به دنیا آمده بودند، نمی توانستند تابعیت را به  فرزندان خود که خارج از کانادا متولد شده بودند انتقال دهند و همچنین نمی توانستند برای اعطای مستقیم شهروندی برای کودکی که خارج از کانادا متولد شده بود و به فرزندی پذیرفته بودند؛ درخواست دهند.

اخیراً وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، قانونی را معرفی کرد که تابعیت از طریق نسب را فراتر از نسل اول گسترش دهد، به گونه ای که فراگیر باشد و از ارزش شهروندی کانادا محافظت کند!

این قانون به طور خودکار شهروندی کانادا را به افرادی که در خارج از کشور کانادا متولد شده اند اعطا می کند.

همچنین دسترسی به اعطای مستقیم شهروندی را برای کودکانی که در خارج از کشور متولد شده و توسط والدین کانادایی فراتر از نسل اول به فرزندخواندگی پذیرفته شده اند، گسترش می دهد. پس از لازم الاجرا شدن این قانون، والدینی که خارج از کشور کانادا متولد می شوند و فرزندانی که خارج از کانادا به دنیا آمده اند را به فرزندخواندگی می پذیرند؛ باید حداقل 1095 روز حضور فیزیکی در کشور کانادا قبل از تولد یا پذیرش فرزند سپری کرده باشند تا بتوانند تابعیت خود را دریافت کنند.

طبق لایحه ی C-71 اصلاحیه ی قانون شهروندی که در سال 2024 اعلام شده است، همچنین کانادا حق شهروندی را به ” کانادایی های گمشده” باز می گرداند. کانادا به افرادی که در نتیجه ی مقررات منسوخ شده ی قوانین شهروندی قبلی، شهروندی خود را از دست داده یا هرگز به دست نیاورده اند و همچنین به فرزندانشان و هر شخصی که در خارج از کشور از والدینی کانادایی در نسل های دوم یا نسلهای بعدی متولد شده اند، قبل از اجرایی شدن این قانون، تابعیت می دهد.

افرادی که ممکن است تحت تاثیر تغییرات پیشنهاد شده در لایحه ی C-71_قانونی برای اصلاح قانون شهروندی 2024_  قرار گیرند، بدون شک در مورد اینکه قانون جدید برای آنها و خانواده هایشان چه نتیجه ای دارد، سوالاتی خواهند داشت.

مشاوران مجرب و فعال گروه مهاجرتی PolarisCan شما را در جریان بروز ترین و دقیق ترین اطلاعات قرار می دهد.

بیشتر بخوانید